Paweł Syrek

Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego był odpowiedzialny za ocenę projektów infrastrukturalnych – około 400 projektów w ramach ZPORR oraz 200 w ramach PHARE 2000 i 2001. Pracował jako koordynator wielu projektów, między innymi projektu PARTNER oraz projektu Eurocity Silesia. Był odpowiedzialny za monitoring programu PHARE 2000 na szczeblu regionalnym.

Jest niezależnym ekspertem funduszy europejskich oraz doświadczonym trenerem, współpracującym z licznymi organizacjami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi, np: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego.

Jego wszechstronna wiedza z zakresu problematyki funduszy europejskich umożliwia efektywne kierowanie projektami począwszy od przygotowania kompleksowej dokumentacji projektowej, poprzez zarządzanie i koordynację projektu aż do jego rozliczenia.