Co oferujemy?

CO OFERUJEMY:

1.Kompleksowa obsługa działań inwestycyjnych:   

  • określenie najkorzystniejszych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem Funduszy Unijnych i Krajowych, pożyczek EBI, mechanizmów finansowych, np.: JESSICA, NMF i EOG etc.),  
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, 
  • pomoc w rozliczeniu inwestycji

2. Przygotowanie dokumentów strategicznych stanowiących podstawę efektywnego, długofalowego zarządzania jednostką samorządową (strategie lokalne programy rewitalizacji, strategie rozwoju, branżowe itp.).

3. Opracowanie planów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (np.: SEAP, PGN, PZwCEiPG).

Jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Nasi konsultanci stanowią doświadczony zespół, zorientowany na skuteczną realizację wyznaczonych celów.