FUNDUSZE UNIJNE

Biuro Doradcze Altima S. C. to lider w pozyskiwaniu funduszy unijnych (według rankingów miesięcznika ForbesFundusze Europejskie). Nasi specjaliści zapewniają efektywne wykorzystanie dofinansowania poprzez zapewnienie kompleksowej obsługi w opracowaniu skutecznych projektów. Specjalizujemy się w doradztwie i przygotowywaniu dokumentacji umożliwiającej pozyskanie finansowania w ramach unijnych funduszy pomocowych.

 • Nasza oferta uwzglęnia pełną obsługę działań inwestycyjnych:
  • określenie najkorzystniejszych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem Funduszy Unijnych, Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz np. emisji obligacji),
  • dobór najbardziej racjonalnych pod względem technologicznym i ekonomicznym rozwiązań technicznych,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami:
   • studium wykonalności,
   • biznes plan, 
   • dokumentacja techniczna,
   • program funkcjonalno - użytkowy,
   • audyt energetyczny. 
  • pomoc w realizacji pod względem techniczno - budowlanym oraz nadzorowaniu inwestycji (uwzględniając jej rozliczenie).