Galeria 2 wieze

Świętochłowice otrzymały ponad 5 mln zł na ratowanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska”. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na ich rewitalizację, a także stworzenie nowej, atrakcyjnej przestrzeni kulturalno-rozrywkowej.

- Projekt zakłada rewitalizację zabytkowych wież. U ich podnóża powstanie też budynek mieszczący przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. Dużą atrakcją będzie wielofunkcyjny kompleks, który oprócz podstawowej funkcji kulturalnej ma zawierać również część rekreacyjną oraz ekspozycję plenerową maszyn i urządzeń związanych z wydobyciem węgla – mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic.

Strefy wokół wież wyciągowych zostaną połączone ścieżką dydaktyczną w formie labiryntu przedstawiającego żywioły i środowiska charakterystyczne dla pracy pod ziemią. Będą opowiadać o wodzie, ziemi, powietrzu, stali i drewnie. W ramach prac rewitalizacyjnych ponadto wybudowana zostanie droga dojazdowa, powstaną miejsca parkingowe, a całość zostanie uporządkowana i ogrodzona. Planowane jest także wykonanie podświetlenia obiektów.

Procedura przetargowa może ruszyć za kilka tygodni. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na 30 czerwca 2015 roku. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 6 mln zł, suma dofinansowania przekracza 5 mln i stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

STREFY EDUKACYJNE

1. woda
Powstanie w niej betonowy basen o głębokości 10 cm. Będzie go można przekraczać „suchą nogą” po kamiennych płytach wystających ponad powierzchnię wody. Część tafli przykryje „scena na wodzie”. Kształt sceny i widowni będzie przypominał mały amfiteatr. Zimą basen może pełnić rolę naturalnego lodowiska.

2. ziemia
Labirynt utworzą ściany z gabionów (średnia wysokość 170cm) wypełnionych kamieniem bazaltowym i węglem kamiennym. Przemierzające go osoby zobaczą plansze przedstawiające historię kopalni i wież wyciągowych. Na początku ścieżki dydaktycznej znajdzie się infokiosk (historia KWK Polska) oraz stała ekspozycja plenerowa.

3. drewno
W jego wnętrzu znajdzie się tor przeszkód wykonany z podkładów kolejowych lub stempli. Ich zadanie, to utrudnianie przejścia. Wykonanie zadania ułatwi zbita z desek drabina i paleta służąca jako podest. Na ścianach labiryntu zawisną plansze.

4. stal
W tym miejscu będzie można zagrać w mini golfa. Tor zostanie wykonany z różnej wielkości stalowych rur, fragmentów torów itp. elementów. Strefę urozmaici także „siłownia pod chmurką”.

5. powietrze
Dużą atrakcją będzie park linowy z huśtawkami. Zostanie on podwieszony do konstrukcji wieży.

Krótka historia obiektów

Dwie wieże, będące symbolem górniczej przeszłości Świętochłowic, należały do struktur KWK "Polska". Kopalnię budowano w latach 1870 – 73. Jej właścicielem był twórca imperium przemysłowego Guido Henckel von Donnersmarck. Ostatnią tonę węgla wydobyto w 1998 roku. 
Wieża wyciągowa szybu I – basztowa powstała w 1908 roku, zaś szybu II – kozłowa w latach 1889 do 1891. Oba obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków. Stanowią jeden z ostatnich elementów górniczej przeszłości Świętochłowic i już dziś w opinii wielu osób są symbolem miasta.

 

Informacje oraz zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.swietochlowice.pl