W związku z ogłoszoną na kwiecień-maj 2021 roku kolejną edycją naboru POiIŚ 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, gorąco zachęcamy do współpracy wszystkie podmioty zainteresowane wsparciem.

Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej do naboru 1.7.1. W ostatnich 3 edycjach konkursu opracowaliśmy łącznie 26 projektów o łącznej wartości 76 mln zł.

Współpracujemy z JST, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Opracowujemy również niezbędne dokumenty dla naboru 1.7.1 tj. audyty energetyczne oraz audyty ex-ante.

Zestawienie opracowanych dokumentacji aplikacyjnych – link.

Wybrane referencje – link.

Ogłoszenie o naborze – link.