Małgorzata Grabowska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, gdzie zajmowała się formalną oceną projektów infrastrukturalnych. Była także sekretarzem Panelu Ekspertów dla projektów edukacyjnych oraz członkiem Komisji Oceny Projektów dla działań wspierających Promocję Przedsiębiorczości oraz Mikroprzedsiębiorców.

Posiada akredytację ekspercką Instytutu Konsultantów Europejskich. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie i Katowicach, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach.

Ekspert w wielu programach finansowanych z Funduszy UE (m.in.: European Investment Bank / JASPERS – Support to review the technical scope of Project: Small water retention schemes In the highlands of Poland (2009 171 PL WAT WAT), Action Plan 2009, Phare PL2003/005 710.01.06., PHARE PL2002/000-580-01.07 „Preparation for CSF and ERDF”).