ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zapytania

Biuro Doradcze ALTIMA s.c. M. Grabowska, P. Syrek przystępuje do realizacji projektu planowanego do współfinansowania ze środków EFRR w ramach funduszy UE: „Utworzenie pierwszego na terenie Śląska medical – spa świadczącego holistyczne usługi z zakresu odmładzania, odchudzania oraz rekonwalescencji osób po przebytych chorobach, prowadzące do udostępnienia 3 nowych kategorii usług” w ramach działania 3.2 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020

Opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania (spełnienie wszystkich przez urządzenie jest wymagane)

W związku z planowaną realizacją projektu przy możliwym dofinansowaniu ze środków UE i budżetu Państwa w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO – WSL na lata 2014 – 2020 poszukujemy dostawców następujących kategorii środków trwałych:

  1. Fotele kosmetyczne – 4 sztuki

Pełne zapytanie ofertowe dostępne do pobrania pod poniższym odniesieniem:

Zapytanie ofertowe – zakup foteli

UWAGA!!! W związku wątpliwościami dotyczącymi minimalnego okresu gwarancji, informujemy, iż zapisy zapytania należy rozumieć jako –„ wymagany okres gwarancji jest nie mniejszy niż 12 miesięcy, tj. 365 dni”.