Magazyn Fundusze Europejskie Nr 1/2015 opublikował ranking najskuteczniejszych firm doradczych za okres programowania 2007-2013. Biuro Doradcze ALTIMA zajęło 1 miejsce w Województwie Śląskim w kategorii RPO administracja publiczna oraz 5 miejsce w Polsce w kategorii RPO wartość dotacji.