Konkursy

Samorządy

Przedsiębiorcy

Szpitale/Uczelnie

Inne

5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują:

  1. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

 

Nabór

  • od 30.06.2016

  • do 31.08.2016 (godz. 12.00)

Aktualne i planowane konkursy w ramach RPO oraz POIiŚ

RPO województwo śląskie

Program Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

RPO województwo małopolskie