Oferta

W ciągu 14 lat działalności opracowaliśmy ok. 650 projektów na łączną kwotę ponad 4 mld złotych. Dla naszych klientów pozyskaliśmy ponad 1 mld złotych dofinansowania! Nasza kadra to osoby z długoletnim doświadczeniem z zakresu pozyskiwania środków UE, inżynierii środowiska i finansów.

1.Kompleksowa obsługa działań inwestycyjnych:

  • określenie najkorzystniejszych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem Funduszy Unijnych i Krajowych, pożyczek EBI, mechanizmów finansowych, np.: JESSICA, NMF i EOG etc.),  
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, 
  • pomoc w rozliczeniu inwestycji

2. Przygotowanie dokumentów strategicznych stanowiących podstawę efektywnego, długofalowego zarządzania jednostką samorządową (strategie rozwoju, lokalne programy rewitalizacji, strategie branżowe itp.). 

3. Opracowanie planów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (np.: SEAP, PGN, PZwCEiPG).

Jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Nasi konsultanci stanowią doświadczony zespół, zorientowany na skuteczną realizację wyznaczonych celów.