Oferta

W ciągu 15 lat działalności opracowaliśmy ok. 700 projektów na łączną kwotę ponad 4 mld złotych. Dla naszych klientów pozyskaliśmy ponad 1 mld złotych dofinansowania! Nasza kadra to osoby z długoletnim doświadczeniem z zakresu pozyskiwania środków UE, inżynierii środowiska i finansów.

1.Kompleksowa obsługa działań inwestycyjnych:

  • określenie najkorzystniejszych źródeł finansowania inwestycji (z uwzględnieniem Funduszy Unijnych i Krajowych, pożyczek EBI, mechanizmów finansowych, np. JESSICA, NMF i EOG),  
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, 
  • pomoc w rozliczeniu inwestycji,
  • opracowanie dokumentów technicznych dla potrzeb aplikacji o środki zewnętrzne m.in. audyty energetyczne i oświetleniowe, programy funkcjonalno-użytkowe, badanie natężenia ruchu, dobory instalacji OZE, itp. 

2. Przygotowanie dokumentów strategicznych stanowiących podstawę efektywnego, długofalowego zarządzania jednostką samorządową (strategie rozwoju, lokalne programy rewitalizacji, plany adaptacji do zmian klimatu, strategie branżowe, itp.). 

3. Opracowanie planów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (np.: SEAP, PGN, PZwCEiPG).

Jesteśmy w stanie zapewnić skuteczną realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Nasi konsultanci stanowią doświadczony zespół, zorientowany na skuteczną realizację wyznaczonych celów.