W obecnym okresie programowania funduszy UE na lata 2014-2020 opracowaliśmy już ponad 65 dokumentacji aplikacyjnych (studia wykonalności, analizy: finansowe, ekonomiczne, specyficzne, wnioski aplikacyjne).  Serdecznie zapraszamy do współpracy zarówno JST oraz przedsiębiorców przy kolejnych projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Największe projekty opracowane z RPO WSL 2014-2020 to:

Powiat/Gmina/Miasto Tytuł Kwota całkowita Kwota dofinansowania
Ruda Śląska Budowa Trasy N-S w Rudzie Ślaskiej łączącej Drogową Trasę Średnicową z Autostradą A4 – etap I 174 284 315,48 135 985 419,14
Bielsko-Biała Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej 82 905 472,00 59 170 418,84
Sosnowiec Modernizacja infrastruktury autobusowo ‐ tramwajowej na terenie Sosnowca – budowa i rozbudowa małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych 67 241 103,05 57 154 937,59
Jaworzno PKM Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, wraz z budową centralnej stacji ładowania i wymiany baterii oraz rozproszonych stacji szybkiego ładowania baterii. 59 962 500,00 41 437 500,00
Gliwice Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap II 30 000 000,00 25 500 000,00
Jaworzno Miejskie Centrum Integracji Transportu Jaworzno z integracją dróg dla rowerów i systemem roweru miejskiego 25 176 875,01 16 189 568,17
Chorzów  Kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją wentylacji w budynku Zespołu Szkół Sportowych nr 1 przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie. 19 167 824,47 14 634 633,98
Ruda Śląska Termomodernizacja placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej 16 302 002,78 13 785 170,32