Zarząd woj. śląskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze listy projektów po konkursach w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dotyczą: edukacji przedszkolnej, bioróżnorodności, terenów inwestycyjnych (brownfield) i infrastruktury przedszkolnej. 

http://www.portalsamorzadowy.pl/fundusze-europejskie/slaskie-dofinansowanie-zit-zatwierdzone-sa-pierwsze-projekty-w-ramach-zintegrowanych-inwestycji-terytorialnych,81011.html

Niezmiernie nam miło, że mogliśmy pomóc pozyskać dofinansowanie (opracować dokumentację aplikacyjną) dla takich projektów jak:
– Zielone Płuca Miast – ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną. Ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych – Stawy Brysiowe, Park Bytkowski.
– Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjne.
– Adaptacja budynku Centrum rozwoju dziecka w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia przedszkola terapeutycznego
– Wsparcie dla wczesnoszkolnych form edukacji oraz rozwój infrastruktury przedszkolnej w Łazach.
– Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich poprzez przebudowę (adaptacja pomieszczeń) Przedszkola we Włodowicach.
– Wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez budowę Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym.
– Budowa budynku gminnego przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą techniczną w Bojszowach przy ul. Gaikowej.

Zapraszamy do współpracy.